Synonymer.no

direktiv

Meningsgruppe: 1

anordning

anvisning

avgjørelse

beslutning

bestemmelse

bruksanvisning

dekret

diktat

eksempel

foranstaltning

forbilde

forordning

forskrift

forskrifter

fundas

føresegn

hustavle

håndbok

instruks

kjennelse

lovbestemmelse

manual

ordensregler

ordinans

ordning

påbud

regel

reglement

resept

reskript

retningslinjer

rettesnor

vedtekt

veiledning

åtgjerd
© Wild Wild Web 2012