Synonymer.no

diplomat

Meningsgruppe: 1

brobygger

giftekniv

kontaktskaper

selskapskvinne

selskapsmann

Meningsgruppe: 2

agent

ambassadør

attaché

befullmektiget

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

envoyé

folkevalgt

forhandler

forsvarer

fullmektig

gesandt

guvernør

kommisjonær

kommissær

konsul

legat

mandatar

mellommann

minister

målsmann

nuntius

ombud

oppmann

parlamentær

reisende

representant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

stråmann

styremedlem

talerør

talsmann

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

visekonge

vår mann

Meningsgruppe: 3

attila


Andre relevante treff:

diplomati

diplomatisk

diplomatarisk

være diplomatisk
© Wild Wild Web 2012