Synonymer.no

diminuendo

Meningsgruppe: 1

diminutiv

emolument

fradrag

fratrekk

minking

minsking

reduksjon

svinn

Meningsgruppe: 2

avta

bedage seg

begi seg

Meningsgruppe: 3

avtagende

bestille

kjøpe

minkende

ne

overta
© Wild Wild Web 2012