Synonymer.no

dimensjon

Meningsgruppe: 1

avstand

begrensning

bredde

dybde

ekstensjon

enhet

fase

flatemål

forhold

format

grad

hulmål

høyde

innhold

kaliber

kapasitet

kegel

kvantitet

lengde

lengdemål

mektighet

mengde

mål

nummer

omfang

område

porsjon

proporsjon

register

rekkevidde

ruv

skala

spenn

spennvidde

storleik

størrelse

tjukn

tykkelse

utbredelse

utstrekning

verdi

vidde

volum

Meningsgruppe: 2

aspekt


Andre relevante treff:

dimensjoner

dimensjonere

todimensjonal

overdimensjonert

overdimensjonere

overdimensjonering

underdimensjonert

av små dimensjoner
© Wild Wild Web 2012