Synonymer.no

diktere

Meningsgruppe: 1

anbefale

anordne

avgjøre

befale

beramme

beslutte

bestemme

bestille

beåndet

by

dekretere

destinere

determinere

fastsette

foreskrive

forføye

forkynne

forlange

forordne

forårsake

gi ordre om

herske

influere

innskjerpe

inspirerende

inspirert

kommandere

kreve

lovfeste

lovformelig

nødvendig

obligatorisk

oppmuntre

ordinere

predestinere

påbudt

påby

pålegge

regjere

reglementere

regulere

rekvirere

resolvere

råde

sende

sette av

si

som har ånden over seg

stipulere

tilplikte

vie

åndfull

øremerke

Meningsgruppe: 2

beordre
© Wild Wild Web 2012