Synonymer.no

diktat

Meningsgruppe: 1

anordning

anvisning

befaling

beskjed

bestemmelse

bud

dagsbefaling

dagsordre

dekret

desisjon

direktiv

edikt

eksempel

forbilde

forelegg

forlangende

formular

forordning

forskrift

føresegn

hustavle

imperativ

instruks

irade

kjennelse

klausul

kodisill

kommando

kommandospråk

maktbud

modell

mønster

norm

oppdrag

ord

ordensregler

ordre

paragraf

parole

påbud

pålegg

regel

reglement

resept

reskript

rettesnor

statutt

tilhold

tilsigelse

ukas

vedtekt

veiledning

vilje


Andre relevante treff:

diktatur

diktator

diktatorisk
© Wild Wild Web 2012