Synonymer.no

diktamen

Meningsgruppe: 1

attest

betenkning

erklæring

høring

innstilling

intervju

kritikk

ord

påstand

resolusjon

responsum

utsagn

uttalelse

votum

ytring
© Wild Wild Web 2012