Synonymer.no

dikkedarer

Meningsgruppe: 1

abolisjon

abrogasjon

arabesk

avstikker

bløff

bukkesprang

bukkespring

dereliksjon

ekskursjon

fiksfakserier

formaliteter

forsiring

gjøre opphevelser

hokuspokus

hundekunster

hår

innvending

kapriol

kassasjon

knep

krimskrams

krumspring

krusedull

kruseduller

krøll

kunster

kurbett

likefrem

likvidasjon

lokk

mukke

omstøtelse

omsvøp

opphevelse

opphevelser

oppløsning

separasjon

skjen

sleiv

slendrian

slettelse

slinger

slinger i valsen

snurrepiperier

suspensjon

taskenspillerknep

tull

tullball

tulling

tøv

tøys

ustøhet

uten omsvøp

utenomsnakk

utflukt

utflukter

Meningsgruppe: 2

form
© Wild Wild Web 2012