Synonymer.no

diffus

Meningsgruppe: 1

alminnelig

blakket

dim

disig

dunkel

enkeltvis

enslig

flytende

for alle vinder

forblommet

forsiktig

forskjellig

glissen

grisgrendt

grissen

grumsete

grøtete

gåtefull

her og der

hist og her

isolert

klar

konturløs

lokal

løs

matt

mørk

opak

overfladisk

passim

slørete

sporadisk

spredt

spredte

stedvis

svak

svevende

tjukk

tvetydig

tykk

tynn

tåkete

ubestemmelig

ubestemt

udefinerbar

uformulert

uforståelig

uklar

ullen

underfundig

unnvikende

unøyaktig

upresis

uregelmessig

usikker

usiktbar

uskarp

utflytende

utvisket

utydelig

vag

vanskelig

vidløftig

Meningsgruppe: 2

tvilrådig


Andre relevante treff:

diffusjon
© Wild Wild Web 2012