Synonymer.no

differensiert

Meningsgruppe: 1

allsidig

avvekslende

broket

fasettert

flersidet

flersidig

innholdsrik

mangesidig

mangfoldig

multilateral

nyansert

omfattende

rik

rikholdig

sammensatt

variert

vidtfavnende

Meningsgruppe: 2

adskilt

avgrenset

delt

desentralisert

distribuert

dividert

fordelt

fraksjonert

kløyvd

loddet ut

oppdelt

porsjonert

revet løs

segregert

separert

skilt

sondret

sortert

spaltet

splittet

spredt

stykket opp

tildelt

tilmålt

utdelt


Andre relevante treff:

udifferensiert
© Wild Wild Web 2012