Synonymer.no

differensiere

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

befri

berøve

bolke

dele

desentralisere

diskriminere

dissosiere

distribuere

dividere

fordele

fraksjonere

frata

holde ut fra hverandre

inndele

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppdele

oppløse

porsjonere ut

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

spre

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utlodde
© Wild Wild Web 2012