Synonymer.no

differanse

Meningsgruppe: 1

avgrunn

avskygning

avstand

avvik

differens

distinksjon

divergens

forandring

forskjell

gap

grad

nyanse

overgang

skille

skilnad

skilsmonn

skjelning

sprang

tone

uensartethet

ulikhet

uoverensstemmelse

variasjon
© Wild Wild Web 2012