Synonymer.no

devaluere

Meningsgruppe: 1

avkrefte

avsvekke

bagatellisere

degradere

deklassere

depresiere

forderve

forringe

redusere

senke

sette tilbake

svekke
© Wild Wild Web 2012