Synonymer.no

detalj

Meningsgruppe: 1

allotria

anpart

atom

avdeling

avsnitt

bagatell

bare blåbær

barnemat

bestanddel

bit

biting

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

del

element

en dråpe i havet

enhet

etappe

faktor

filleting

fotnote

fraksjon

gå i detaljer

hendesløyse

ingenting

ingrediens

jota

komponent

konstituent

lapperi

ledd

modul

moment

musepiss

part

parti

partikkel

passasje

petitesse

pølse i slaktetida

segment

seksjon

sektor

slikk

smule

småting

småtteri

sone

stump

takson

ubetydelighet

utdrag

utdype

utsnitt

Meningsgruppe: 2

en detail


Andre relevante treff:

detaljrik

detaljert

udetaljert

gå i detalj

gå i detaljer
© Wild Wild Web 2012