Synonymer.no

det samme

Meningsgruppe: 1

apropos

av samme art

av samme slag

av samme ulla

betydningsløs

ensbetydende

ett fett

forsvinnende liten

grenser mot null

gå opp i opp

hipp som happ

hårfin

i det samme

ikke gjøre fra eller til

ikke målbar

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

jevnbyrdig

komme ut på ett

kommer ut på ett

lignende

lik

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

liten eller ingen

liten forskjell

marginal

med det samme

objekt

parentetisk

perifer

periferisk

på like fot

på siden av saken

randfenomen

sak

samtidig

sekundær

sidestilt med

som to dråper vann

spissfindig

straks

synonym

uansett

ubetydelig

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig

uviktig

være det samme

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

dings


Andre relevante treff:

i det samme

det samme som

ved det samme

med det samme

være det samme

gnåle på det samme
© Wild Wild Web 2012