Synonymer.no

det nødvendige

Meningsgruppe: 1

absolutt

behørig

det fornødne

det som trengs

fornøden

fullt opp

kreves

maktpåliggende

nok

noksom

nødig

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

passe

plenty

pliktskyldigst

påbudt

påkrevd

quantum satis

rikelig

skulle til

så det holder

til husbruk

tilstrekkelig

tiltrengt

tvungen

uavvendelig

uavviselig

uunnværlig

være nødvendig

Meningsgruppe: 2

basta
© Wild Wild Web 2012