Synonymer.no

desentralisere

Meningsgruppe: 1

avgrense

avveie

besette

bre

breisle

dele

differensiere

dispasjere

disponere

distribuere

diversifisere

dividere

drysse

fordele

fraksjonere

inndele

kløyve

kvotere

løsrive

oppdele

parsellere ut

porsjonere ut

separere

skifte

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

strø

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utligne

utlodde
© Wild Wild Web 2012