Synonymer.no

derangere

Meningsgruppe: 1

affisere

anfekte

avbryte

forstyrre

Meningsgruppe: 2

bringe i uorden

floke

forstyrret

ugjøre

ugreie

ulage

vase

ødelegge
© Wild Wild Web 2012