Synonymer.no

depesje

Meningsgruppe: 1

advis

anmeldelse

annonse

avertissement

beskjed

billett

brev

bud

bulletin

epistel

erklæring

etterretning

heroide

innberetning

korrespondanse

kunngjøring

meddelelse

melding

memorandum

missiv

note

notifikasjon

notis

oppgave

opplysning

proklamasjon

rapport

signal

skriv

skrivelse

spurlag

telegram

underretning

Meningsgruppe: 2

dokument
© Wild Wild Web 2012