Synonymer.no

denotasjon

Meningsgruppe: 1

betydning

forstand

fortolkning

innebyrd

innhold

konnotasjon

mening

tankeinnhold

Meningsgruppe: 2

anseelse

autoritet

innflytelse

Meningsgruppe: 3

aktualitet

format

interesse

konsekvens

prioritet

rang

rekkevidde

relevans

vekt

verd

verdi

viktighet
© Wild Wild Web 2012