Synonymer.no

denne

Meningsgruppe: 1

aktuell

angjeldende

angå

angående

annen

dette

ditto

for nærværende

forhåndenværende

følge

følgende

hosstående

inneværende

komme

løpende

neste

nevnte

nåværende

nærværende

omtalte

present

respektive

samme

selvsamme

vedkomme

vedkommende

Meningsgruppe: 2

bemeldte


Andre relevante treff:

ardenner

dennesidig

denne verden

denne

til denne dag

denne måten

denne siden av

ikke av denne verden
© Wild Wild Web 2012