Synonymer.no

demurrage

Meningsgruppe: 1

bot

erstatning

gjengjeld

godtgjørelse

indemnitet

kompensasjon

refaktie

refusjon

skadesløshold

skadesløsholdelse

vederlag

åbot

Meningsgruppe: 2

avløsning
© Wild Wild Web 2012