Synonymer.no

demonstrere

Meningsgruppe: 1

anmelde

anskueliggjøre

avbilde

avlønne

avsi

avsløre

avslørende

begrunne

belyse

belyse med eksempler

beskrive

bestride

betegne

betyde

bevise

bære til skue

deklarere

eksegere

eksemplifisere

erklære

fastslå

forelegge

forevise

forklare

forkynne

fortolke

fremføre

fremstille

gasjere

gi uttrykk for

gjengi

gjøre det klart for

gjøre opphevelser mot

gjøre vitterlig

godtgjøre

greie ut

honorere

ikke finne seg i

ikke la seg by

illustrere

illustrerende

karakterisere

klage

klargjøre

klarlegge

kommentere

konkretisere

konstatere

kunngjøre

legge for dagen

legitimere

male

manifestere

markere

meddele

motsette seg

motsi

mukke

offentliggjøre

omhandle

opplyse

presentere

presisere

protestere

protestere mot

påvise

redegjøre for

rulle opp

si

signalisere

skildre

skilte med

skissere

syne

syne frem

ta avstand fra

te

tegne

tilkjennegi

tolke

tyde

tydeliggjøre

typisk

utdype

utlegge

utmale

utrede

utstille

uttale

uttrykke

utvikle

vifte med

vise

vitne

ytre

Meningsgruppe: 2

angi




© Wild Wild Web 2012