Synonymer.no

delt

Meningsgruppe: 1

adskilt

avgrenset

desentralisert

differensiert

distribuert

dividert

fordelt

fraksjonert

kløyvd

loddet ut

oppdelt

porsjonert

revet løs

segregert

separert

skilt

sondret

sortert

spaltet

splittet

spredt

stykket opp

tildelt

tilmålt

utdelt


Andre relevante treff:

delta

udelt

deltaker

utdelt

oppdelt

tildelt

fordelt

deltakelse

deltagende

findelt

deltakende

udeltakende

udeltagende

middeltall

delte meninger

ildsjelaktiv deltakerengasjert aktør
© Wild Wild Web 2012