Synonymer.no

deling

Meningsgruppe: 1

avgrensing

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

desentralisering


Andre relevante treff:

utdeling

todeling

avdeling

oppdeling

tredeling

inndeling

fordeling

tvedeling

fordeling av noe

underavdeling

kortfordeling

rollefordeling

gruppeinndeling
© Wild Wild Web 2012