Synonymer.no

dele

Meningsgruppe: 1

adskillelse

alternere

analysere

apartheid

atskille

atskillelse

avgrense

avpasse

avveie

befri

begrensning

berøve

besette

bifurkere

bløye

bløyge

bolke

bryte ned

bytte

båse

changere

dekomponere

demarkasjonslinje

desentralisere

differensiere

diskriminere

dispasjere

disponere

dissosiere

distinksjon

distribuere

divergens

dividere

drøy

erstatte

flise

forandre

forbytte

fordele

fordrive

forskjell

fraksjonere

frata

gjerde

gradere

grense

grenselinje

holde ut fra hverandre

inndele

innskrenkning

isolere

justere

kappe

kategorisere

klare

klassifisere

kløft

kløyve

koble

kolossal

korsvei

kvotere

landegrense

landemerke

lemme opp

løsrive

markeskjell

meget

oppdele

oppløse

over alle grenser

parsellere ut

partere

porsjonere ut

på grensen

reparere

rive opp

segregasjon

segregere

separere

skifte

skifte ut

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skillelinje

skillevei

skive

skjell

skjelne

skranke

slå tilbake

sondre

sondring

sortere

spalte

spekulere

spille

splitte

splittelse

spre

sprenge

strø

stykke

stykke opp

stykke ut

systematisere

søndre

telle

telle på knappene

tildele

tilmåle

tvetydig

utdele

utligne

utlodde

utstykke

utveksle

variere

veksle

Meningsgruppe: 2

aptere

avdele

flise opp

halvere

kløve

petre

segmentere

sektorisere

utparsellere

utskifte

Meningsgruppe: 3

gå sammen om

ha

ha del i

ta del i


Andre relevante treff:

deler

dele ut

delegert

utdele

delegere

avdele

dele med

utdeles

aldeles

delelinje

tildele

inndele

lagdele

meddele

delegasjon

fordele

delegering

oppdele

ødelegge

bindeledd

ødelegges

fremdeles

særdeles

meddelelse

eiendeler

ødeleggelse

ødeleggende

aldeles ikke

like deler

særdeleshet

forfordele

dele skjebne med

kroppsdeler

ødeleggelseslyst

edlere deler

i særdeleshet

meddelelsesmiddel

størstedelen

brøkdelen av et

fast i sadelen

de edlere deler

brøkdelen av et sekund

overvelde ødelegge
© Wild Wild Web 2012