Synonymer.no

del

Meningsgruppe: 1

aksje

aksjonær

andel

anpart

antall

appoint

art

artikkel

atkomst

atom

avdeling

avsnitt

bakdel

bataljon

bestanddel

bidrag

bit

bolk

brigade

brokke

bruddstykke

byggekloss

cirka

detalj

detasjement

divisjon

dose

dosis

element

ende

enhet

ensemble

epoke

eskadre

eskadron

etappe

faktor

faktum

fase

felt

flokk

fløy

forband

forbindelse

fragment

fraksjon

gang

gevinst

grad

grann

gruppe

hasard

heat

hendelse

hitt

hær

ingrediens

interesse

interessent

junta

kaplak

kjempe-

klasse

klikk

kne

kohort

kolossal

kompani

kompleks

komponent

konstituent

kontingent

kontrahent

koteri

krets

kvanta

kvantum

kvarter

kvote

lag

lapp

ledd

levning

liga

linje

lodd

loddseddel

lons

lott

lotteri

lut

lykketreff

mafia

manipel

medvirkning

mengde

modul

molekyl

moment

motpart

måltid

nivå

nåde

omgang

omstendighet

operand

organisasjon

paragraf

part

parti

partikkel

passasje

patrulje

pelotong

periode

pikett

porsjon

post

pulje

punkt

på en slump

på slump

rasjon

rate

regiment

rest

retning

rode

rom

rus

råk

saksøker

saksøkte

sammenslutning

segment

seksjon

sekt

sektor

sending

side

sjanseseilas

sjansespill

skår

slump

smule

snei

sone

splint

stadium

stall

stamme

strekning

stubb

stump

stykke

styrke

størrelse

sveit

takson

tallerken

tantieme

team

tilfeldig

tilfeldighet

tilfelle

tilsetning

tilskudd

transje

treff

trinn

tropp

tropper

unit

utdrag

utsnitt

uvisshet

vakt

vilkårlig

ytelse

åpning

Meningsgruppe: 2

kapittel


Andre relevante treff:

delt

delj

dele

dels

delta

delje

adel

idel

odel

edel

deler

delikt

deling

Delphi

deljer

delvis

udelt

rodel

fidel

delikat

delstat

andel

adelig

idelig

delning

bydel

dele ut

delaktig

delegere

pedell

dele med

modell

utdele

delirium

edelmod

edelhet

delirisk

delirant

deltaker

deLillos

edelmot

delegert

delirere

avdele

utdelt

lydelig

hodelin

mandel

edelsten

lidelse

udelikat

middel

delkultur

bakdel

sedelig

ledelse

en del

seddel

endelig

handel

fordel

paddel

redelig

nydelig

gudelig

ta del

tydelig

vondel

endelse

hendel

aldeles

vindel

kyndel

snidel

seidel

delelinje

bundel

utdeles

daddel

ordelag

bendel

vandel

edelstein

fordele

utdeling

edelmodig

fordelt

ødelagt

todeling

oppdelt

oppdele

bordell

tildelt

findelt

endeløs

meddele

deliberere

endelikt

hodeløs

lagdele

delegering

ødeland

avdeling

inndele

delinkvent

rondell

deltagende

deltakelse

middels

delegasjon

adelsmann

deltakende

tildele

gladelig

gledelig

tøddel

fredelig

usedelig

modellere

svindel

bøddel

ta del i

ha del i

gudelære

uredelig

adelsvelde

halvdel

odelsbonde

nydeligst

uendelig

jordeliv

handels-

hendelse

delikatesse

delig

voldelig

sendelag

delig

kjedelig

overdel

prydelig

ødelegge

liddelig

andelslag

utydelig

skadelig

delaktighet

kledelig

delig

åndelig

sedelære

hendelig

prydelse

ugudelig

ulidelig

rundelig

eiendel

spindel

deland

giddeløs

meddelsom

middelvei

veddeløp

til dels

inndeling

gledeløs

sedelighet

tydelighet

bindeledd

citadell

åndeløs

oppdeling

trudelutt

tvedeling

fordeling

deløs

tredeling

tydeligvis

ødelegges

edelsteiner

udeltagende

udeltakende

deliberasjon

ugiddelig

eiendeler

udødelig

jordelivet

brøkdel

kandelaber

utvidelse

andelsdrift

andelsbevis

akterdel

andelshaver

andelshytte

betydelig

kjødelig

bebudelse

landsdel

middelmål

middeltall

særdeles

handelshus

fremdelig

meddelelse

fremdeles

handelskar

uskadelig

lidelsesfull

umiddelbar

sideløpende

uredelighet

delte meninger

uendelighet

ødeleggelse

kjedelighet

umeddelsom

fordelaktig

delysten

ødeleggende

usedelighet

spindelvev

middelverdi

handelsmann

fredelighet

aldeles ikke

syndelysten

handelsånd

delighet

handelsvare

begredelig

middelmådig

anvendelig

like deler

formedelst

deløshet

middelklasse

tilbedelse

umiddelbart

legemsdel

anvendelse

motmiddel

anmeldelse

anholdelse

innbydelse

middelmåtig

handelsskole

skadelidende

frikadelle

handelshjelp

ubetydelig

hendelsesrik

hendelsesvis

rusmiddel

dagseddel

andelsforetak

tydeliggjøre

utbredelse

fjerdedel

utstedelse

daddelverdig

forgudelse

motbydelig

tilgodelapp

handelsavtale

dele skjebne med

særdeleshet

handelssenter

psykedelisk

handelsborger

forfordele

handelsmarked

ufordelaktig

bøddelknekt

omstendelig

middelaldrende

forsyndelse

forferdelse

forferdelig

forbindelse

forsendelse

forsmedelig

fortredelig

forsmedelse

for en del

uavvendelig

bebreidelse

atspredelse

adspredelse

bestanddel

botemiddel

en hel del

en god del

med fordel

verdensdel

kroppsdeler

uutryddelig

kampmiddel

landhandel

legemiddel

loddseddel

uutholdelig

fratredelse

høytidelig

henvendelse

helbredelse

særfordel

hærledelse

sovemiddel

tilrådelig

veddeløpsbane

handelsbetjent

udødeliggjort

ubetydelighet

handelsreisende

handelsfakultet

handelsgjødsel

handelspolitikk

forbindelser

endeløst arbeid

bli ødelagt

dekke delvis

delikatere seg med

middelhavsfarer

ha fordel av

motbydelighet

fordeling av noe

fullbyrdelse

omarbeidelse

forberedelse

ubestridelig

for all del

fødemiddel

oppstandelse

uskadeliggjøre

ha ledelsen av

tettemiddel

gjenfødelse

tilskyndelse

handel og vandel

en stor del

bli til del

pressmiddel

bearbeidelse

ødeleggelseslyst

uoppholdelig

unnskyldelig

uhøytidelig

uhelbredelig

edlere deler

en brøkdel

utilrådelig

byttehandel

brekkmiddel

brukthandel

søvnmiddel

vekstmiddel

handelsinstitutt

kirkeledelse

hendelsesforløp

hestehandel

skraphandel

sluttseddel

løsemiddel

vaskemiddel

handelshøyskole

utilstedelig

kjedelig affære

forberedelser

kortfordeling

dra fordel av

i særdeleshet

handelsfellesskap

på sidelinjen

fortredelighet

høytidelighet

til odel og eie

underavdeling

stå delkredere

meddelelsesmiddel

over middels

brøkdelen av et

ikke-voldelig

lavendelduftende

hjelpemiddel

gjengjeldelse

størstedelen

for egen del

til fordel for

gjøre modell

rollefordeling

under middels

høytideligholde

langgodlidelig

levnetsmiddel

bedre halvdel

lovmedholdelig

fast i sadelen

få utbredelse

gjøre tydelig

verdenshandel

hjernehalvdel

dessformedelst

i det uendelige

gruppeinndeling

blodsutgydelser

utenrikshandel

uttrykksmiddel

i forbindelse med

lovovertredelse

postforsendelse

næringsmiddel

en halvdel av hver

endeløs administrasjon

de edlere deler

etsende middel

gjøre rådelig

være i ledelsen

universalmiddel

hovedbestanddel

ikke en tøddel

for en stor del

vinne utbredelse

lindringsmiddel

løsningsmiddel

være dødelig for

øyeforblendelse

transportmiddel

utenlandshandel

betalingsmiddel

brøkdelen av et sekund

dagligvarehandel

ærlig og redelig

avføringsmiddel

for sin egen del

i forbindelse med valg

overvelde ødelegge

prevensjonsmiddel

antikvitetshandel

min bedre halvdel

skadesløsholdelse

tilpasningsledelse

befordringsmiddel

beroligende middel

forventningsledelse

være til fordel for

tilskyndingsmiddel

stå i forbindelse med

alminnelige dødelige

kommunikasjonsmiddel

uttale seg til fordel for

sette seg i forbindelse med

ta en ende med forferdelse

sentralstimulerende middel

ildsjelaktiv deltakerengasjert aktør

lese eller skrive eller tale uten forberedelse
© Wild Wild Web 2012