Synonymer.no

dekretere

Meningsgruppe: 1

anordne

avgjøre

befale

beordre

beramme

beslutte

bestemme

bestille

by

destinere

determinere

diktere

fastsette

foreskrive

forføye

forlange

forordne

forårsake

gi ordre om

herske

innskjerpe

kommandere

kreve

lovfeste

ordinere

predestinere

påby

pålegge

regjere

rekvirere

resolvere

råde

sende

sette av

stipulere

tilplikte

vie

øremerke

Meningsgruppe: 2

annonsere
© Wild Wild Web 2012