Synonymer.no

dekret

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

annonse

anordning

appell

aval

avertissement

avgjørelse

befaling

bekjentgjørelse

beskjed

beslutning

bestemmelse

bud

budskap

bulle

bulletin

dagsbefaling

dagsordre

deklarasjon

desisjon

diktat

direktiv

edikt

erklæring

foranstaltning

forlangende

forordning

forskrift

fullmakt

fundas

imperativ

informasjon

instruks

irade

kjennelse

klausul

kodisill

kommando

kommandospråk

kommunike

kommuniké

kommunik�

kunngjøring

lansering

lovbestemmelse

lysing

maktbud

manifest

massesuggesjon

meddelelse

melding

notifikasjon

notis

nyhet

offentliggjørelse

oppdrag

opplysning

opprop

oppslag

ord

ordinans

ordning

ordre

paragraf

parole

program

programerklæring

proklama

proklamasjon

promulgasjon

propaganda

publisering

påbud

pålegg

regel

reklame

reskript

rettesnor

rundskriv

sirkulære

statutt

tilhold

tilsigelse

ukas

vedtekt

veiledning

vilje

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

affidavit


Andre relevante treff:

dekretere

kundekrets
© Wild Wild Web 2012