Synonymer.no

deklassere

Meningsgruppe: 1

avkrefte

avsette

avsvekke

bagatellisere

degradere

depresiere

devaluere

forderve

fornedre

forringe

kassere

nedsette

nedverdige

redusere

senke

sette tilbake

svekke
© Wild Wild Web 2012