Synonymer.no

dekkende

Meningsgruppe: 1

adekvat

anstendig

bekvem

beleilig

bestemt

dekke

ekvivalent

formålstjenlig

fortette

fullgod

fyldig

fyllestgjørende

fyndig

høvelig

i få ord

klar

kledelig

knapp

konsentrert

konsis

kort

kortfattet

lugom

måtelig

pass

passende

pregnant

presis

på sin plass

rammende

sammentrengt

summarisk

sømmelig

tilfredsstillende

tilstrekkelig

treffende

tydelig

uttrykksfull

uttømmende

velvalgt

verdig


Andre relevante treff:

heldekkende
© Wild Wild Web 2012