Synonymer.no

degradere

Meningsgruppe: 1

avkrefte

avsette

avskrive

avsvekke

bagatellisere

baktale

begrense

beklippe

beskjemme

bremse

bryte seg små

bøye nakken

danne

deeskalere

deklassere

dempe

depresiere

desimere

devaluere

dimme

etterlate

forderve

forminske

fornedre

forringe

forsmedelig

gjøre liten

innskrenke

kassere

klandre

knappe av

korte ned på

krympe

krype

kutte

laste

markere

mistenkeliggjøre

nedbetale

nedsette

nedskalere

nedskrive

nedtrappe

nedverdige

nedverdige seg

nedverdigende

oppnevne

opprette

prostituere

redusere

saktne

senke

sette ned

sette tilbake

skru ned

slakke av

slanke

slå av

svekke

synke ned

ta glansen av

trappe ned

tynne

vanære

ydmyke

Meningsgruppe: 2

annullere
© Wild Wild Web 2012