Synonymer.no

definere

Meningsgruppe: 1

begrense

belyse

bestemme

eksemplifisere

elaborere

fastsette

fastslå

fiksere

forklare

forklare nærmere

fremheve

fullstendiggjøre

gå i detalj

gå i detaljer

gå nærmere inn på

klarlegge

konkretisere

pensle ut

poengtere

presisere

spesifisere

understreke

utdype

utheve

utmale

utvide

utvikle


Andre relevante treff:

utdefinere
© Wild Wild Web 2012