Synonymer.no

de fleste

Meningsgruppe: 1

brorpart

flertall

majoritet

mesteparten

overvekt

storpart

Meningsgruppe: 2

drøssevis

en haug

en mengde

en rekke

flere

flerfoldige

flokk

flust

fullt opp

gjentatte

hop

hvem som helst

hyppige

i bøtter og spann

i lange baner

kreti og pleti

legio

mange

masse

ola og kari

tallrike

tallsterke

utallige

ørten
© Wild Wild Web 2012