Synonymer.no

de facto

Meningsgruppe: 1

absolutt

assertorisk

autentisk

av kjøtt og blod

egentlig

faktisk

formelig

håndgripelig

konkret

likefrem

materiell

notorisk

objektiv

positiv

reell

riktig

sann

sannelig

sansbar

substansiell

veritabel

virkelig

vitterlig

Meningsgruppe: 2

faktisk forhold
© Wild Wild Web 2012