Synonymer.no

danse etter vedkommendes pipe

Meningsgruppe: 1

adlyde

belegge

bønnhøre

chillum

etterfølge

etterkomme

etterleve

falle til fote

fire

følge

føye

føye seg

gi etter

gi seg

holde

holde seg etterrettelig

høre

iaktta

innrette

innstille

jenke seg

la seg lede av

lempe

lyde

lystre

nargile

oppfylle

ordne

overholde

parere

resignere

respektere

rette seg

rette seg etter

ta seg ad notam

ta til etterretning

tillempe

tilpasse

underkaste seg

underordne seg

Meningsgruppe: 2

fløyte
© Wild Wild Web 2012