Synonymer.no

dagsordre

Meningsgruppe: 1

affidavit

attest

aval

beedigelse

befaling

bekreftelse

beskjed

betenkning

bud

bulletin

dagsbefaling

deklarasjon

dekret

diktat

erklæring

forlangende

forskrift

imperativ

instruks

irade

kommando

kommandospråk

kommuniké

kunngjøring

maktbud

manifest

meddelelse

melding

oppdrag

ord

ordre

parole

proklamasjon

påbud

pålegg

påstand

reskript

responsum

tilhold

tilsigelse

ukas

utsagn

uttalelse

vilje
© Wild Wild Web 2012