Synonymer.no

dag og natt

Meningsgruppe: 1

bestandig

i eningen

i ett kjør

i ett sett

i ett strekk

idelig

konstant

non stop

permanent

på løpende bånd

slag i slag

stadig

uavbrutt

uavlatelig

ufravendt

uopphørlig

ustanselig

uten stans

Meningsgruppe: 2

andfares

fortløpende

fortsatt

gående

jevn

kontinuerlig

løpende

sammenhengende
© Wild Wild Web 2012