Synonymer.no

døv

Meningsgruppe: 1

apatisk

avstumpet

døvblitt

fast

for døve ører

forgjeves

følelsesløs

hard

hardhjertet

hardhudet

immun

kald

konsekvent

kynisk

likeglad

likegyldig

sløv

sløvet

standhaftig

tykkhudet

ubarmhjertig

ubevegelig

ufølsom

uimottakelig

upåvirkelig

upåvirket

utilgjengelig


Andre relevante treff:

andøve

bedøve

døvblitt

bedøvet

bedøvelse

handøvle

døv og blind

øredøvende

for døve ører

ryggbedøvelse

lokalbedøvelse

epiduralbedøvelse

regionalbedøvelse

vende det døve øret til
© Wild Wild Web 2012