Synonymer.no

dømmekraft

Meningsgruppe: 1

dyktighet

Meningsgruppe: 2

aktelse

anseelse

begavelse

begrep

begripelse

behag

betenke

bondevett

bonsens

bruke vettet

common

common sense

diskresjon

dom

dømmeevne

erfaring

erkjennelse

fatteevne

folkevett

forgodtbefinnende

fornuft

forstand

forstå

forståelse

fra vettet

gangsyn

greie

grep

ha vett på

hjerne

hode

ingenium

innsikt

intellekt

intelligens

judisium

klokhet

klokskap

kløkt

konduite

kunnskap

kyndighet

logos

mening

nemme

omdømme

omløp

omtanke

oppfattelse

peiling

ratio

resong

sans

skarpsindighet

skjønn

skjønnsomhet

smak

sunn sans

sunt vett

syn

tankevirksomhet

tenkeevne

vanvittig

vett

visdom

viten

vurderingsevne

ånd

åndsevner

Meningsgruppe: 3

taksasjon
© Wild Wild Web 2012