Synonymer.no

dømme

Meningsgruppe: 1

akte

arbitrium

avgi kjennelse

avgjøre

avgjørelse

bedømme

bestemmelse

dom

domfelle

felle dom

gjøre utslaget

holde dom over

jugere

juryere

kjenne

kjennelse

orskurd

resonnere

sette seg til doms over

slutte

tenke

vurdere

Meningsgruppe: 2

anse


Andre relevante treff:

idømme

dømmesyk

dømme om

omdømme

bedømme

dømmeevne

dømmekraft

dømme bort

fordømme

fradømme

bedømmelse

fordømmelse

fordømmende

fordømmelig

herredømme

kongedømme

bispedømme

feilbedømme

keiserdømme

fyrstedømme

bedømmelseskomité

overherredømme

voldsherredømme

skrekkherredømme

redselsherredømme

etter alt å dømme
© Wild Wild Web 2012