Synonymer.no

dødsfall

Meningsgruppe: 1

avferd

avgang

bane

bortgang

daude

død

ende

endelikt

ens siste time

fall

mors

slutt

tilintetgjørelse

udaude

udød

ødeleggelse
© Wild Wild Web 2012