Synonymer.no

død

Meningsgruppe: 1

anorganisk

av veien

avbleket

avblomstret

avbud

avdød

avdøde

avferd

avgang

avgrunn

avkledt

avkreftet

avrunding

avsjelet

avslutning

avvisning

bane

bar

betydningsløs

bevisstløs

bleiknebbet

bleknet

bli borte

blåst

borte

bortgang

bortreist

bra

dau

daude

dommedags-

dorsk

doven

dårlig

dødadj

dødsfall

dødsårsak

elendig

ende

endelikt

endelse

endepunkt

ens siste time

ensom

fall

falle ut

falmet

fattigslig

ferdig

finale

flat

flink

fløyten

folnet

forbi

forderv

fordervelse

forfall

forgjeves

forlatt

forlis

forsvinne

forsvunnet

forulykke

forulykket

fossefall

fraværende

fruktesløs

fyre for kråkene

fåfengt

gagnløs

gammel

glemme

glemt

gold

grå

grå mus

gulnet

gåen

gått

gått fløyten

havari

hedenfaren

hedengangen

hemmet

henfaren

hensiktsløs

hensovet

hjemmefra

hytter og hus men ingen borge

i stykker

ikke borte

ikke liv laga

ikke til stede

ineffektiv

intetsigende

kald

kaputt

kasen

kassabel

katarakt

katastrofe

kjedelig

konturløs

kraftløs

krakk

kroken på døra

kummerlig

livløs

mager

manglende

mannen med ljåen

marginal

matt

med nesen i været

medtatt

mellom berg og urd

mistet

mors

naken

nederlag

nei

nekrose

nytteløs

obiit

omkomme

omsonst

oppbrukt

opphør

oppløsning

oppslukt av mørket

over

over alle berg

over alle hauger

overflødig

pregløs

punktum

puritansk

på stedet marsj

på timen

resultatløs

ribbet

ruin

salig

sammenbrudd

sjelløs

skade

skipbrudd

skral

skrinn

skygge av seg selv

skyggetilværelse

sloknet

slutt

sløv

smalhans

som glimrer med sitt fravær

som glimrer ved sitt fravær

som sunket i jorden

spartansk

spilt

spinkel

stans

steril

stille

stopp

stopper

straks

stund

sunket i jorden

svak

sveltihel

svunnen

tam

tapt

tarvelig

teppefall

tid

til ingen nytte

tilintetgjørelse

time

tom

tom for liv

treløs

trett

trøtt

tørr

uanselig

ubebodd

ubevegelig

ubevokst

ubrukelig

udaude

udød

ufruktbar

ulykke

ulykkes-

undergang

undergangs-

unyttig

unødig

unødvendig

uproduktiv

ussel

utdødd

ute

ute av bildet

ute av sagaen

ute av syne

utebli

utgang

utløp

utmattet

utslettelse

uttrykksløs

uttørket

utydelig

vag

vandalisme

vandret

vekk

vike

virkningsløs

visnet

vissen

åndsfattig

øde

ødelagt

ødeleggelse

ørkenaktig

Meningsgruppe: 2

formålsløs

Meningsgruppe: 3

dempet

lydløs

støysvak

tyst

uhørlig


Andre relevante treff:

døde

udød

døds-

dødadj

dødning

dødgang

dødelig

avdød

dødsens

dødvanne

dødsfall

dødsrike

utdødd

dødskamp

dødsredd

avdøde

dødfødt

udødelig

dødsdømt

dødsriket

dødshjelp

dødsforakt

dødsskremt

dødsårsak

dødsseiler

dødelighet

pinedød

dødninghode

udødeliggjort

ta sin død

død og liv

den visse død

være dødelig for

mer død enn levende

liv eller død

avgå ved døden

på liv og død

til døden skiller dem

falle død til jorden

til døden skiller dem dere

alminnelige dødelige

erklære død og maktesløs
© Wild Wild Web 2012