Synonymer.no

Meningsgruppe: 1

arbeide

avbryte

avgå ved døden

bite i graset

bite i gresset

biteh i

blekne

bli kalt bort

bli revet bort

bli revet bort

bli rykket bort

blomstre av

blunde

briste

bukke

bukke under

bøye seg

daue

deise

dette

dorme

dratte

duppe

duppe av

duse

dø hen

dø ut

død

døse

ende

ende sine dager

falle

falle av

falle fra

falle i søvn

falme

folne

forbi

forgå

forgå seg

forkomme

forstumme

forsvinne

forulykke

forulykket

få hjemlov

få sin bekomst

gi opp

gi seg

gi tapt

gisp

gratis

gulne

gå all kjødets gang

gå bort

gå dukken

gå heden

gå i glemmeboka

gå i glemsel

gå i graven

gå i hundene

gå inn

gå med

gå nedenom

gå overende

gå rett vest

gå til de evige jaktmarker

gå til grunne

gå til sine fedre

gå under

gå ut

gå vest

ha godt sovehjerte

halvsove

hensove

hensovne

himle

hjemlov

holde

hvile

høre opp

i løpet av

inklinere

innstille

innta

jammer

kapitulere

klage

koble ut

komme

komme av dage

krepere

kutte ut

late livet

legge under seg

legge vandringsstaven ned

ligge i dvale

ligge under

likvidere

lure

lykte

miste livet

møte sin skaper

nedlegge

nikke

omkomme

oppgi ånden

opphøre

opphørt

overveie

pausere

pigge av

plante

ramle

samles til sine fedre

segne

sette livet til

slokne

sloknet

slukne

slumre

slumre inn

slutte

snorke

snuble

sove

sove godt

sove hen

sove inn

sove på

sovende

sovne

sovne inn

stanse

starve

starve av

stenge

streve

stryke med

styrte

sukk

svinne

sykne hen

synde

synke

ta sin død

tape

trekke det korteste strå

trekke sitt siste sukk

tumle

tørke

utbrent

utgå

utløpe

utsette

uttrykksløs

utånde

vandre

vandre heden

velte

visne

visne hen

være i Morfei armer

Meningsgruppe: 2

avdanket


Andre relevante treff:

s

v

d

r

de

rk

rg

nn

me

pe

kk

gn

se

ye

yt

sen

nne

or

lsk

lge

sig

mme

ds-

ud

ut

yve

dadj

hen

delig

avd

imme

rvakt

dgang

nning

dning

dsens

avde

gnflue

penavn

gnvill

mme om

anve

dsrike

vblitt

dfødt

dsredd

mmesyk

dskamp

rstokk

beve

rgende

genikt

dvanne

utdd

dsfall

rstøkk

rselger

udelig

ommme

rvrider

dsriket

dshjelp

dsmt

bevet

gervill

bemme

mmeevne

lgsmål

anrgje

mme bort

delighet

mmekraft

formt

dsforakt

forye

dsskremt

dsårsak

dsseiler

gnmusikk

gnmelodi

pine

forlge

maror

formte

hanvle

r

varger

pined

framme

formme

bevelse

rhåndtak

dninghode

gnet rundt

bemmelse

utenrs

v og blind

foryelse

formmade

i lgsmål

marorer

til mes

formmelig

formmende

innenrs

udeliggjort

formmelse

herremme

ørevende

vise ren

latterr

kommanr

kongemme

bispemme

keisermme

ambassar

leveranr

ta sin d

etternning

feilbemme

fyrstemme

halvforyd

d og liv

gå i rken

for ve ører

ryggbevelse

foryelseskanal

bemmelseskomité

ikke en yt

foryelsesorganer

foryelsesapparat

lokalbevelse

nederlagsmt

gjøre gervill

være delig for

den visse d

stå for ren

overherremme

kaste på r

mer d enn levende

liv eller d

til den skiller dem

nettleveranr

voldsherremme

avgå ved den

på liv og d

kroken på ra

falle d til jorden

lytte ved rene

stolen for ren

epiduralbevelse

regionalbevelse

skrekkherremme

bak lukkede rer

redselsherremme

til den skiller dem dere

etter alt å mme

slå latterren opp

til alle gnets tider

gå stille i rene

alminnelige delige

som står for ren

ikke la en i synden

være ambassar for

slå opp latterra

vende det ve øret til

erklære d og maktesløs

internettleveranr

slå opp latterren

internett-leveranr

hus med hjerte i ra

rett utenfor stueren

verken til å leve eller av
© Wild Wild Web 2012