Synonymer.no

common sense

Meningsgruppe: 1

bondevett

bonsens

common

dømmeevne

dømmekraft

erkjennelse

fatteevne

folkevett

fornuft

forstand

intelligens

judisium

klokhet

klokskap

lekmannsskjønn

logos

omdømme

omløp

omtanke

ratio

resong

skipperskjønn

skjønn

skjønnsomhet

sunn sans

sunt vett

vett

visdom

vurderingsevne
© Wild Wild Web 2012