Synonymer.no

bygge

Meningsgruppe: 1

basere

basere seg på

begi seg

begrunne

begynne

bero

danne

dra

etablere

etterstrebe

fare

farte

forme

formere

fundere

grunne

grunnlegge

gå inn for

innrette

innstifte

instituere

konstituere

konstruere

nedsette

opprette

organisere

reise

skape

starte

stifte

støtte

ta sikte på

tufte

tømre

underbygge

være basert på

Meningsgruppe: 2

anlegge

mure

oppføre


Andre relevante treff:

byggende

bygge

utbygge

bygge opp

bygge bro

bebygge

nybygge

byggeplass

nybygger

byggegrunn

byggekloss

oppbygge

bebyggelse

innbygger

brubygger

brobygger

forebygge

innbyggere

oppbyggelse

oppbyggelig

underbygge

innbyggernavn

forebyggende

underbyggelse

gjenoppbygge

tettbebyggelse

småbebyggelse

krigsforebyggende
© Wild Wild Web 2012