Synonymer.no

by til

Meningsgruppe: 1

befale

beordre

by

foreskrive

Meningsgruppe: 2

be

begynne

bydende

innby

Meningsgruppe: 3

eksperimentere

forsøke

probere

Meningsgruppe: 4

etterstrebe

freste

friste

innlate seg på

se

søke

ta sjansen på

våge
© Wild Wild Web 2012