Synonymer.no

bunne i

Meningsgruppe: 1

befinne seg

bero

ligge

være

Meningsgruppe: 2

avhenge av

bebreide

bero på

beskylde

betinges av

bli oppsatt

foregi

forutsette

grunne seg på

grunnet i

ha å

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

kunne tilskrives

kunne tilskrives

ligge i

måtte sees på bakgrunn av

påberope seg

skrive seg fra

skylde

skylde på

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå i gjeld til

stå på

tilskrive

utsatt

voldes av

være basert på

være diktert av

være forårsaket av

være opp til

være å forklare som

være å takke
© Wild Wild Web 2012