Synonymer.no

bulletin

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

Meningsgruppe: 2

advis

affidavit

anmeldelse

annonse

appell

attest

aval

avertissement

beedigelse

bekreftelse

beskjed

betenkning

bud

budskap

dagsbefaling

dagsordre

deklarasjon

dekret

depesje

erklæring

etterretning

fortelling

fullmakt

innberetning

kommuniké

kommunik�

kunngjøring

manifest

meddelelse

melding

memorandum

note

notifikasjon

notis

oppgave

opplysning

opprop

oppslag

ord

ordre

program

programerklæring

proklamasjon

promemoria

påstand

rapport

redegjørelse

referat

relasjon

responsum

signal

spurlag

telegram

underretning

utsagn

uttalelse

Meningsgruppe: 3

forbindelse

kontakt

samband
© Wild Wild Web 2012