Synonymer.no

bud

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

ambisjon

anførsel

anmeldelse

annonse

annunziata

anvisning

avdeling

avertissement

bebudelse

befaling

begjær

beretning

beskjed

brev

budskap

bulletin

dagsbefaling

dagsordre

dekret

depesje

diktat

drift

ekspress

enkomt

ens ærend

erklæring

etterretning

evangelium

fordring

forklaring

forkynnelse

forlangende

formidling

forskrift

fortelling

førerskap

gi beskjed om

hemmelighet

herredømme

historie

imperativ

informasjon

innberetning

instruks

irade

kerygma

kjennskap

kommando

kommandospråk

korrespondanse

krav

kunngjøring

kunnskap

ledelse

lederskap

makt

maktbud

meddelelse

melding

memorandum

merke

notat

notifikasjon

notis

nyhet

oppdrag

oppgave

opplysning

oppsyn

ord

ordre

overbringer

parole

pressemelding

proklamasjon

påbud

pålegg

rapport

redegjørelse

reklame

reskript

rykte

sannsagn

si

signal

sladder

spurlag

særskilt

ta til etterretning

telegram

tidende

tilhold

tilsigelse

ukas

underretning

varsel

verv

vilje

visergutt

ærend

ærendssvenn

Meningsgruppe: 2

budbringer


Andre relevante treff:

budd

ubud

budbil

budoar

bybud

budskap

ilbud

utbud

anbud

ombud

ubuden

avbud

budsjett

budsende

budrått

bebude

buddhist

budd på

budbærer

bud

gi bud

forbud

ti bud

tilbud

buddhisme

budstikke

innbudt

budt

forbudt

budbringer

postbud

bebudelse

maktbud

budsjettere

ubuden gjest

atterbud

sendebud

gi avbud

førebudd

harde bud

gjestebud

taleforbud

bære bud om

sørgebudskap

ulykkesbudskap

lavpristilbud

ekteskapstilbud

pavelig sendebud

nedlegge forbud mot
© Wild Wild Web 2012